MUDr. Perkovou nahrazuje v představenstvu Rokycanské nemocnice Ing. Veverka

KRÁTKÁ INFORMACE, 20. 11. 2017

Členové Rady Plzeňského kraje vzali při svém dnešním jednání na vědomí odstoupení MUDr. Hany Perkové, MBA z funkce členky a zároveň předsedkyně představenstva společnosti Rokycanská nemocnice, a. s. s tím, že její funkce skončí k 30. listopadu 2017. Zároveň na základě výsledků výběrového řízení a doporučení výběrové komise zvolili radní jako nového člena představenstva Ing. Jiřího Veverku a to s účinností od 1. prosince. 

Výběrové řízení na obsazení pozice předsedy představenstva Rokycanské nemocnice vyhlásila společnost Nemocnice Plzeňského kraje z pověření krajské rady koncem října. Uzávěrka přihlášek do VŘ byla 13. listopadu.

Ing. Jiří Veverka pochází z Moravskoslezského kraje, kde vstudoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě. Má bohaté manažerské zkušenosti s řízením i správou lůžkových i nelůžkových zdravotnických zařízení. Byl například ředitelem nemocnic v Bruntále a ve Zlíně, členem správní rady zdravotní pojištovny či náměstkem moravskoslezského hejtmana pro oblast zdravotnictví. Jako poradce pracoval i pro zahraniční společnosti. 

Kontakt:
Bc. Jiří Kokoška – komunikace a PR Nemocnice Plzeňského kraje: 777 315 018, jiri.kokoska@nemocnicepk.cz