Vítejte na internetové stránce společnosti

Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.

Společnost byla založena na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje v roce 2010. Jejím cílem je řídit lůžková zdravotnická zařízení vlastněná Plzeňským krajem. 

Nemocnice Plzeňského kraje